Tag Archive: ระบบขับถ่าย

เทคนิครักษาสุขภาพ ส่งเสริมให้ระบบขับถ่ายทำงานดี

เทคนิครักษาสุขภาพ ส่งเสริมให้ระบบขับถ่ายทำงานดี

เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับเราไปตลอด เราจึงควรหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเต็มที่ เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขับถ่ายเป็นสิ่งที่ถือเป็นกิจวัตรประจำวันของทุกคน เพราะการที่เราจะมีระบบการขับถ่ายที่ดีได้นั้นจะต้องมีการนำของเสียที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกไปเป็นประจำทุกวัน อย่างที่เราทราบกันว่าประโยชน์ของการขับถ่ายนั้นมีมากมาย นอกจากจะทำให้ร่างกายเราทำงานเป็นปกติแล้ว ยังช่วยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย ช่วยให้ผิวพรรณของเรามีความสดใสมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการขับถ่ายอีกด้วย

การรับประทานอาหารเป็นวิธีการที่มีความสำคัญต่อระบบขับถ่ายเป็นอย่างมาก ด้วยที่ว่าอาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูง ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ จะเป็นอาหารที่ช่วยทำให้ผู้ที่มีปัญหาในด้านของการขับถ่ายยาก มีท้องผูก ขับถ่ายได้ดีขึ้น โดยที่ไม่ได้เป็นการขับถ่ายที่เป็นลักษณะท้องเสียแต่เป็นการขับถ่ายที่เป็นปกติ ซึ่งปริมาณในการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะ ๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสุขภาพของแต่ละคน โดยเราสามารถปรึกษานักโภชนาการและนักกำหนดอาหารเพิ่มเติมได้ เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสม

ลำดับต่อมาคือการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน เชื่อได้ว่าหลาย ๆ คนที่มีอาการท้องผูกส่วนใหญ่คือจะดื่มน้ำในปริมาณน้อย ไม่ได้ดื่มน้ำจำนวน 6-8 แก้วต่อวัน ข้อปฏิบัติสำคัญก็คือ เมื่อตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาให้เราดื่มน้ำก่อนประมาณ 1 แก้ว เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้ดื่มน้ำตามทุก ๆ ครั้ง ในปริมาณที่เหมาะสม ก่อนนอนก็ดื่มน้ำสักเล็กน้อย เพื่อช่วยให้สามารถขับถ่ายได้ง่ายขึ้น

อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน นั่นก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ข้อดีของการออกกำลังกายคือช่วยให้ลำไส้ได้มีการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย ขยับร่างกาย ก็มีส่วนช่วยให้เราสามารถขับถ่ายได้ดีขึ้น ในส่วนของประเภทการออกกำลังกายนั้นก็สามารถเลือกได้หลากหลายประเภท ทั้งการวิ่ง การเล่นโยคะ การปั่นจักรยาน เป็นต้น ดังนั้นเราจึงมักจะสังเกตเห็นว่าหลาย ๆ คนที่ผิวพรรณดี ขับถ่ายปกตินั้น จะมีการดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ

ทั้งหมดนี้นั้นไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีกากใย การออกกำลังกาย การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ ก็เป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมให้เราสามารถขับถ่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมทั้งหมดของร่างกาย